Holgerssonska gården (Nuvarande Netto)

Borgholm kunde med fördel nås från sundet. Kom du med häst och vagn från den omgivande landsbygden blev det Storgatan. Just innan ”tullen” låg gästgiveriet som ses på bilden. Gästgiveriet revs på 1970-talet och ersattes av Konsum och senare Netto.

Holgerssonska gårdenFoto: Nilsson-Foto 1920-29 Foto: Borgholms bibliotek 2016