Kontakt

Vi som jobbat med detta projekt är Carina Tabbert Frylestam och Henrik Sylén från Borgholms bibliotek. Kontakta oss gärna om du har några frågor. Kontakta Carina Tabbert Frylestam för frågor om Borgholms kommuns bildarkiv.

Borgholms bibliotek
Trädgårdsgatan 20 387 22 Borgholm
biblioteket@borgholm.se
0485 880 70

carina.tabbertfrylestam@borgholm.se
0485-880 78

henrik.sylen@borgholm.se
0485-880 77