Kvarngatan österut (I korsningen med Hantverkaregatan österut

Det ganska platta Borgholm har här en upphöjning i marken. Byggnaden är intakt till dags dato. Gatubeläggningen är av enklare slag. Gränsen mellan staden och dess omland är mycket tydlig här. Kvarngatan kallades ursprungligen Norra Vallgatan för att i och med detta understryka gränslinjen.

Kvarngatan österutFoto: Nilsson-Foto 1880 Foto: Borgholms bibliotek 2016