Kvarngatan västerut (I korsningen med Hantverkaregatan)

Staden slutade vi Kvarngatan. Här vidtog öppen yta, kvarnmarken, benämnd för just sina kvarnar. Av byggnaderna att döma är detta inte Borgholms ”godsida”. Stenhuset är sannolikt ett stall, betesmarken fanns ju nära.

Kvarngatan västerutFoto: Nilsson-Foto 1900 Foto: Borgholms bibliotek 2016