Lundgrens bilverkstad (Södra Långgatan vid korsningen med Köpmangatan)

Detta gatuavsnitt är det bäst bevarade i staden. Sedan tidigt 1900-tal fanns det, mellan Snickar-Pelles trähus i väster och hörnhuset på bilden, en bilverkstad, sannolikt föregången av ett stall i någon form. Stenhuset i väster byggdes som lärarbostad, blev därpå restaurang och är nu en del av biblioteket. Luckan vid macken bebyggdes i dagarna med ett nytt gatuhus.

Lundgrens bilverkstadFoto: Sven Håkansson 1969 Foto: Borgholms bibliotek 2016