Mejeriet(Tullgatan i nordost)

Borgholms första mejeri låg öster om Tullgatan vid nuvarande HSB. Anläggningen betjänade bönderna runt Borgholm. Kungsgården var största leverantör och också initiativtagare till mejeriet. Kunderna fanns i Borgholm. De tre mejerskorna som står på lastbryggan stod för anläggningen. Mejeriproduktion var då en av få kvinnliga karriärvägar, så länge verksamheten var hantverksmässig. Bakom mejeriet skymtar epidemisjukhuset som skulle ligga långt från stadskärnan. Dragarna på bilden är sannolikt ”ölandshästar” som efter hand avlades bort med tyngre hästraser.

MejerietFoto: Nilsson-Foto 1920-1929 Foto: Borgholms bibliotek 2016