Badrestaurangen(Hamnvägen vid korsningen med Södra Långgatan)

Bilden visar den parkliknande platsen som anlagts framför ”Restis”. Badortstiden är förbi och en mer frekvent turism har vidtagit. Restis blev danspalats för gemene man. Efter branden 1973 ersattes den av ett bostads- och affärshus på 1980-talet, inspirerat av den italienske postmodernisten Rossi.

BadrestaurangenFoto: Nilsson-Foto 1940 Foto: Borgholms bibliotek 2016