Sjöbergska huset(Norra Långgatan vid korsningen med Trädgårdsgatan)

Gatan är lägre och glesare bebyggd än sin södra motsvarighet. Här fanns i stadens första fas flera trädgårdar med lusthus tillhörande Storgatans köpmän. Huset i förgrunden, Sjöbergska, har en för staden och dess omland typisk stenfot med fritrappa. Läs mer om Sjöbergska gården hos Länsstyrelsen

Sjöbergska husetFoto: Allan Bernving 1960-1964 Foto: Borgholms bibliotek 2016