Södra Långgatan (sedd från Tullgatan)

Stadens bäst bevarade gata med utsikten över sundet i behåll där ett par masttoppar skymtar. I förgrunden ser man häcken som omgärdade Södra Parken som på denna tid nyligen blivit iståndsatt av ”Borgholms Planteringskommitté”, som med tillägget ”Nya” nu återuppstått.

Södra Långgatan. Sedd från Tullgatan.Foto: Nilsson foto 1920-1929 Foto: Borgholms bibliotek 2016