Södra Långgatan österut(i höjd med torget)

I fonden till vänster syns Restis med sitt hörntorn. När byggnaden ersattes på 1980-talet förstärktes hörntornidén ytterligare. Till höger i förgrunden ligger stadens administration som föregick stadshuset från 1940-talet ritat av arkitekt Gösta Gerdsiö. Till vänster i förgrunden mellan husen byggdes Borgholmsbiografen runt 1920.

Foto: H. Berggren 1890-1899 Foto: Borgholms bibliotek 2016