Storgatan österut (Sedd från torget)

Storgatan sedd från torget österut. Den föredömligt enkla gatubeläggningen bestående av ”åkerstenar” finns i behåll på parkeringen framför stadshuset. Skyltfloran är sparsam. Gatubelysningen likaså, bestående av ”spritlampor” vid varje gathörn. Påfallande många hus finns fortfarande kvar. Två våningar var idealet för denna stadsplan.

Storgatan österutFoto: Okänd fotograf 1867 Foto: Borgholms bibliotek 2016