Torgets norra del (Torget och kyrkan)

På torgets norra del har en liten park anlagts. Den nybyggda kyrkan, som också inrymmer skola, ligger i fonden och till vänster rektorsbostaden. Mellan dessa monumentala byggnader skymtar den väderkvarn som malde ekbark till Sundbergs Garveri ett kvarter västerut. Stenarna till kvarnen kommer att pryda den park som inom kort återuppstår framför kyrkan. Kvarnen finns sedan år 1900 vid Strandtorp vid väg 136.

Torgets norra delFoto: Nilsson-Foto 1890 Foto: Borgholms bibliotek 2016