Torgets södra del (Här ligger numera stadshuset)

Staden arbetade i cirka 75 år med att skapa ett värdigt stads/tingshus. I väntan på detta höll man tillgodo med det vi ser på bilden, till höger spruthuset, till vänster arrest och administration. Beläggningen på torget är intakt. Belysningen intagande. Elverket försåg staden med el innan Finsjö kraft AB fått ön elektrifierad. Dagens stadshus är av högsta nationella kvalitet.

Torgets södra delFoto: Nilsson-Foto 1935-1940 Foto: Borgholms bibliotek 2016