Varmbadhuset (Sett från gästhamnen)

Två epoker sida vid sida. Till höger varmbadhuset som spelat ut sin roll och väntar på att rivas, för att ersättas av en restaurang. Till vänster ”starholkarna” vid ”Tvättfatet”, Bäckmanska parken. Mondänt villaboende som 60 år senare visar sig tillhöra det bästa som gjorts under 1900-talet.

Varmbadhuset 1957Foto: Allan Bernving 1957 Foto: Borgholms bibliotek 2016