Vedkajen (Borgholms hamn)

Staden och dess föregångares tidiga hamn låg vid Vedkajen som är byggd på en naturlig landtunga. Kajen hade körväg till sig från Badhusgatan. Ångbåtar trafikerade sundet så att både Kalmar och Stockholm kunde nås. Till höger finns gamla Strand hotell och Villagatans badortsbakelser.

Hamnen 1935Foto: Nilsson-Foto 1935 Foto: Borgholms bibliotek 2016